Jan Heijsen (1951) is autodidact. Aanvankelijk tekende hij graag met potlood en pen. Vervolgens heeft hij zich toegelegd op het schilderen in olieverf. De laatste tien jaar begon hij zich bijna uitsluitend toe te leggen op het vervaardigen van pastel tekeningen. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl. Zijn intuïtie en aanleg brachten hem als vanzelf bij de sfeer van het magisch realisme. Maar wat voor hem het meeste telt is het plezier van het creëren.